composer,  laravel,  Programming

การติดตั้ง Laraval global ผ่าน composer

เอาง่ายๆๆ กันเลยที่เดียวคือถ้าเราติดตั้งเป็น global ไว้ในเครื่องเราก็จะทำให้เวลาเราเรียน ก็จะทำให้เรียนใช้งานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั้นเอก

แต่เพื่อนๆๆ ต้องการติดตั้ง composer ให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับ

composer global require "laravel/installer"

จัดกันตามคำสั่ง ด้าน บนกันเลยนะครับ

จัดไปกันตามนี้ก็เรียบร้อยไม่มี error อะไรสบายใจกันไปนะครับ

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel [ชื่อโปรเจ็ค]

ตัวอย่าง โปรเจ็ค blog
composer create-project –prefer-dist laravel/laravel blog

mm

จดหมายที่เธอไม่ได้อ่าน

%d bloggers like this: