• Status,  [email protected]

    สับสน

    สับสนดีเนอะ …. แค่เผลอ login shopback “____” รู้ หรือ ไม่รู้ …… มันเท่ากันหรือเปล่า ครับ ……​ เพราะผลมันคง เท่ากัน ……. จะรู้ให้เป็นทุกข์ หรือ จะรู้ให้เป็นสุข …… เราคงต้องเลือกเอง …. บางที่ต้องเริ่ม save ตัวเอง เพราะ นายคงจะรู้แล้วไม่มีใคร รับรู้ ความรู้สึก ได้มากว่า ตัวเราเอง ไม่มี ใครเข้าใจเราหลอก…