ทิป เหมืองปิล็อก 7/11/2020

แค่ไม่คิดมากเท่านั้น ….. เริ่มต้อนการเดินทาง ….. เหมืองปิล็อก นอนหนึ่งคืน และ เช้าก็วิงกลับไปลพบุรี เข้าร่วมงาน ….. และ กลับกทม

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m26!1m12!1m3!1d989863.0067114655!2d98.89581999101166!3d14.273484360097783!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m11!3e6!4m3!3m2!1d13.8514511!2d100.5438303!4m5!1s0x30e5ce38c97464f7%3A0x7b9515e058f27bff!2z4LmA4Lir4Lih4Li34Lit4LiH4Lib4Li04Lil4LmH4Lit4LiB!3m2!1d14.677611599999999!2d98.3676521!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1604681516070!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

map เริ่มต้น 3.00

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d989818.4420816387!2d98.95026484700969!3d14.283620274230978!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e6!4m5!1s0x30e5ce38c97464f7%3A0x7b9515e058f27bff!2z4LmA4Lir4Lih4Li34Lit4LiH4Lib4Li04Lil4LmH4Lit4LiB!3m2!1d14.677611599999999!2d98.3676521!4m5!1s0x30e1fffd5ad98ed5%3A0xe352f6870bef23da!2z4Lil4Lie4Lia4Li44Lij4Li1!3m2!1d14.799508099999999!2d100.6533706!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1604681582240!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

เห็นทางกลับและ ยาวๆๆๆ คงต้องออก แต่เช้า … ช้าสุด 7.00

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: