พอใจกับการซ่อนเขาไว้แบบนี้

*-* มันเศร้านะ …. แต่เราจะเรียกร้องอะไร เพราะเราเลือกมัน เอง ……. ยืนอยู่ตรงนี้ … ถ้าเรารัก …. เขาก็คงรัก ….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: