ว่างแผน

ว่าแผนชีวิต

แค่ประสบการณ์

รถ

เต็นท์

เครื่องครัว

ที่นอน

เป้าหมาย ปีหน้า

เก็บเงินแบบจิงจัง

ว่างแผนสำรอง

จบสิ้นสุด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: