จะนอนไหม

เมือคืนอยู่ ปิล็อกว่าจะได้นอน ก็ ตี4 ถึง 7โมงเช้า แล้วก็ไม่ได้หลับเลย ขับรถทั้งวัน…… และ ตอนนี้ จะตี 2 และ ยังไม่ ง่วง เลย ห้าๆๆ

คิดแม่งเข้าไป …… คิดให้ครบทุกอย่าง ….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: