นั่งคุยกับแสงเทียน และ gopro

ณ หมู่บ้าน บ้านอีต่อง-เหมืองปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

บนดาดฟ้าของที่พัก

ลมที่แรง และอาการที่เย็น

ความรู้เหงามันก็ มาแม้ว่าบรรยากาศจะดี ……

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: