เรื่องมันเปลี่ยนไปแล้ว

สุดท้ายชีวิต เราคงต้องเดินต่อ …..​แค่เห็นเธอมีความสุข เราก็มี จะสุขใจ …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: