8 3 2021 เลือนกันหมดเลย

เลือกกันหมดเลย

  1. เพื่อน เลือน นัด เที่ยวเกาะล้าน
  2. ทิป เด็ก เลือน ไปจัน
  3. สำคัญ สุด แม่เดือน เลือน …..​ไม่ไป ด้วยกัน เพราะ จะบิน เชียงราย เอง
%d bloggers like this: