• Status,  [email protected]

    พึ่งเข้าใน 10/3/2022

    พึ่งเริ่มเข้าใจ คนที่คิดจะ ตายตัวตาย ว่า ทำไม ถึง ทำ นั่งคิดไปเรื่องๆๆ มันคงเริ่มต้นหา การหมดเป้าหมาย ไร้ สิ่งยึดติด …. บาป เนอะ แต่ คิดแล้วก็ จะยึดติดทำไม อะ บาป …. ไม่มี ใครคิดว่ามัน วนเป็น วงกลม บางหรือว่ะ ทำดี -> ตาย -> ขึ้นสวรรค์ -> หมดบุญ…