• npm,  Programming

    กระดานดําช่วยสอน codeing [npm install kradan]

    วันนี้แนะนำ app ตัวหนึ่งที่อยู่ npm ที่ชื่อว่า kradan เป็นเครื่อง ช่วยในการแชร์ code จากเครื่องเราให้กับเครือข่าย เหมาะสมสำหรับ ผู้สอน การเขียนโปรแกรมต่างๆ ทำให้นักเรียน หรือผู้เข้าอบรม การเขียนโปรแกรม ง่ายในการติดตาม code ที่เราเขียนจาก เครื่องเรา ไม่ต้องเสียเวลามาเปิดให้ทุก พิมตาม