เป้าหมาย ทำให้เราไม่คิด

การมีเป้าหมายทำให้เราไม่คิดมาก แต่ไม่ใช้มันหายไปนะ เราแค่หากิจกรรม