Status,  [email protected]

มีความสบายใจ

มีความสบายใจ ขึ้นมาหน่อย เมื่อได้รู้ข่าว …… เป็นห่วงนะ

แต่ไม่รู้ทักไป…. จะทำให้รู้สึกดีหรือไม่ดี

ใจเราแม่งยังติด…….

ขอโทษนะที่ทำให้เสียใจ พี่ก็ไม่รู้ว่าที่พี่ทำถูกหรือเปล่า ……..

ชีวิตอยู่คนเดียวไปก่อนละกันนะครับ …………

mm

จดหมายที่เธอไม่ได้อ่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *