ชอบนะเรื่องนี้ แต่ยังไม่ดู

เพราะแม่ง เศร้าเกินไป ……

คิดถึง ทุกครั้งที่อยู่คนเดียว ….. จะเดินไปคนเดียวให้ได้ …..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: