พอหยุด

พอหยุดการใช้งาน facebook ก็ได้รู้ว่าเรา เอาชีวิตเราไปผูกติด กลับอะไรหลายๆๆ อย่างในชีวิตเรา ….. เยอะเหมือนกัน ….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: