เตรียมของเริ่มต้น

เตรียมของเริ่มต้น การเดินทาง อีกครั้ง ….. ตัดขาดทุกอย่าง ….. ไปให้รู้ว่า ว่าการอยู่คนเดียว มันเป็นอย่างไร การเฝ้า รอ ….. และเจ็บ ปวด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: