Status,  [email protected]

try

try

ทุกพยายาม หาอะไรทำให้ มันจุดคิด ในสิ่งที่ผิดพลาด และหาทางแก้ไข ปัญหา ทุกวัน ทุกวัน ……

แต่ ทุกครั้งที่อยู่คนเดียว ก็ หยุดคิดไม่ได้

รู้และว่าผิด …..

แต่มันก็หยุดคิดไม่ได้

ทำได้แต่ คิดว่าให้ตัวเองรับรู้ว่า ผิด …. และทำให้มันอยู่กับของเราเองเท่านั้น ….. ไม่เกี่ยวกับใคร ….

ทำให้มันจริงที่ตัวเราเอง

และอยู่ในความคิดของตัว ….

ควบคุม มันทุกวันให้มันผ่านไป ….

คิดแค่ให้มันผ่านไปวัน ๆ และมันคงจะดีขึ้น เอง …. จาก วัน เป็นเดือน จากเดือนเป็น ปี ….

คิดจน วันสุดท้ายอยู่ บนโลก …

คิดค้นหา สิ่งที่ต้องการ จากโลก ใบนี้ …..

จนเมือถึงจุดสิ้นสุดเราคงไม่ได้ คิดอะไร แล้ว

โพสไว้ให้ ดูเหมือน เราได้ทิ้งความรู้สึกอะไรไว้ในโลกใบนี้ แค่ ชั่วคราว ก็ ยังดี ….

mm

จดหมายที่เธอไม่ได้อ่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: