นั่งคุยกับแสงเทียน และ gopro

ณ หมู่บ้าน บ้านอีต่อง-เหมืองปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี บนดาดฟ้าของที่พัก ลมที่แรง และอาการที่เย็น ความรู้เหงามันก็ มาแม้ว่าบรรยากาศจะดี ……