• google

    [เทคนิค] Google Drive ไม่ขึ้นฟอนต์ TH Sarabun แก้ไข

    คงรู้กันนะครับว่า google สามารถเลือก font ไทยได้นานแล้วแต่ คนส่วนน้อยอย่างผมมั่งมีปัญหาอยู่ตลาดคือ บางเครื่อง Mac , window บางเครื่อง ทำการ install  font ฟอนต์ ก็แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถ ใช้งาน font ไทยได้ มาผมมีทางแก้ไขปัญหานั้นแล้วนะครับ