• Status,  [email protected]

    ความคิด

    ผู้ชายคนหนึ่ง จะรักและคิดถึง ผู้หญิงคนหนึ่งได้นานแค่ไหน ผู้หญิงที่ชอบเอาแต่ใจเวลาที่อยู่เดียวกัน ผู้หญิงที่ไม่กินเผ็ด ผู้หญิงที่ไม่ชอบกิน อาหารดิบ ผู้หญิงที่ชอบ การ์ตูน one pri…. ผู้หญิงที่ชอบ ทำอาหาร ผู้หญิงที่กินอะไรก็ทั้ง รู้ว่าอยากกินอะไรแต่ไม่ชอบบอกเรา ผู้หญิงที่กินอะไรก็ได้ สุดท้ายก็เข้า 7-11 และผู้ชายคนหนึ่งละที่ทำผิดกับผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นผิด ผู้ชายที่รู้เวลาตลอดเวลาที่ผ่านมา เขารักผู้หญิงคนนั้นมาก มีความสุขที่อยู่กับเธอทุกครั้ง แม้ว่ามันจะฝื่นแนวทางการใช้ชีวิตของตัวเอง แต่มันก็เป็นที่สิ่งที่เขาตัองการ ผู้ชายหนึ่งที่ หลายปีที่ผ่านมาก ไม่เคย ลืมเธอเลย ….. และผู้ชายคนหนี้จะ รักและคิดถึงผู้หญิงคนนี้ได้นานซะแค่ไหนนะ

  • Status,  [email protected]

    เหนื่อย

    เหนื่อย …… ปล่อยว่างทุกอย่าง …. พอแล้ว. ให้ อภัยตัวเอง ……… เดินต่อไป ….​คนเดียว …… มันคือสิ่งที่คิด…… รู้สึกแย่ที่สุด