27/2/2562

27/2/2562

ทำผิด.

มองแค่ line. เจ็บ. แค่.

หลงจนหมดใจ.