• Status,  [email protected]

  ตัวกุนั้น

  เมื่ออยู่คนเดียว ก็เหงา และ เศร้า เมื่อมีคนใคร มาอยู่ด้วย หรือพูด คุยก็ จะยิ้ม และ ยอมให้ถูกมองว่าคนบ้า ไร้สาร ในชีวิต ยิ่งยิ้มมากเท่าไร ในการกลับกันก็เศร้ามาเท่านั้น …… ยิ่งบอกว่าไม่คิด แต่จริงๆ แล้วแม่งคิดทุกเรื่อง …… เป็นคนที่รับความสึกได้น้อย แต่ก็พยายาม …. แต่ก็ยังมีความเห็นแก่ตัว …. ถ้าสิ่งนั้นเป็นส่ิงที่ผิด ยิ่งกดดัน ยิ่งทิ้งทุกอย่าง ยิ่งจริงจัง ตัวกุนั้นจะหยุด

 • Blog,  Home,  Status,  [email protected]

  คำคม ep.1

  คนฉลาด ไม่ได้แปลกว่า เขามีตัง เยอะ หรือรวย คนโง่ ก็ไม่ได้แปลกว่าเข้า จน คนเรียนเก่ง ก็ไม่ได้แปลงว่าเข้า จะได้งานดีดี ทำ เช่นเดียว กัน โปรแกรมก็ไม่ได้ว่าเป็นคนเก่ง และก็ไม่ได้แปลงว่าเข้าทำเป็นทุกอย่างเกี่ยวกับ คอมและเครื่องใช้ไฟฟ้า …. 555555 โลกนี้อยู่ยากแต่เราก็คงต้องทำใจและปรับตัวอยู่ให้รอด …….

 • Home,  Status,  [email protected]

  8 3 2021 เลือนกันหมดเลย

  เลือกกันหมดเลย เพื่อน เลือน นัด เที่ยวเกาะล้าน ทิป เด็ก เลือน ไปจัน สำคัญ สุด แม่เดือน เลือน …..​ไม่ไป ด้วยกัน เพราะ จะบิน เชียงราย เอง

 • Status,  [email protected]

  ปีนี้ เป้าหมาย คืออะไร

  เรียนป.โท ให้จบ แม้จะไม่ค่อยมีกำลังใจอยากทำก็ตาม ประหยัด เก็บตัง ผ่อน รถ ให้ผ่านไปให้เลย ตั้งเป้าหมายการเที่ยว อย่างชัด เจน ประหยัด สุดๆๆ กันไปเลย