fbpx

Day: August 22, 2018

google

วิธีสร้างเพิ่มช่องใน youtube (add channel youtube)

วันนี้รับงานมาเป็นให้ทำการสร้าง ช่อง channel ใหม่ใน youtube ก็นั่งหาอยู่ตั้งนานจากหน้า youtube ว่ามีปุ่มให้ กด เพิ่ม หรือ สร้างช่อง เพิ่มทำอย่างไร เพราะใน Account Gmail มันมี channel ที่ใช้งานอยุ่ ก่อนแล้ว….. มาดูกันไม่พูดเยอะ เจ็บคอ

Be the First to comment. Read More