Status,  [email protected]

12/9/2020 Reset

Reset ทุกอย่าง ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าทำถูกไหม

สับสน กับการกระทำของตัวเอง แล้วก็ไม่อยากให้คนที่รักผม นั้นต้องพบเจอกับอะไร ที่แย่ในการกระของผม

สรุปบท ของวันนั้นคือ ไม่เหลือใครเลย แต่ก็ไม่ได้ แปลงใจนะเป็นสิ่งที่ต้องรู้ และต้องทนกับความจริงปวด เหงา เศร้า แค่ตอนนี้ เหมือนเดินหลับตาและพยายาม เดินต่อไป ไม่กล้าบอกคนข้าง ๆๆ ว่ามันคงยังไม่จบ รู้ตัวและว่าดือ และก็คงจะดืออย่างนี้และ บาส

ยังทนได้ ไม่ได้ห่วงนะ

ทิ้ง บาสไว้ตรงนี้ และ ไปให้มันสุดทาง แม้จะรู้ว่าไม่มี หวังใจเธอ
วันนี้ 26 ในปีนี้ ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีใครอยู่ข้างกาย และ แสดงความยินดี แต่ก็ไม่แย่นะ เพราะ รู้ตัวและเก็บ ของขวัญไว้ให้ตัวเองแล้ว อยู่ใน ตู้เย็น แชแข็งมันไว้เป็นอย่างดี

mm

จดหมายที่เธอไม่ได้อ่าน