• Status,  [email protected]

    กำลังกทม

    ผ่านลำตะคลอง ถาพมันก็ย้อนกับมา ฉันรู้สึกมีคงามสุขมาก ในวันนั้นที่เราได้มาด้วยกัน รูปมันไม่อยมหายไปไหนเลยแม้จะไม่มีอยู่แล้วในใือถือก็ตาม แต่มันกับไปอยู่ความจำของฉันไป รู้และว่าคงต้องผ่านมันไปให้ รอบนี้มันเจ็บ และฉันก็ไม่มีใครแล้วจริงๆ