• Status,  [email protected]

    แค่นั้นเอง … อย่าไปหาสิ่งที่ไม่มีคำตอบ

    หาคำตอบเลย เพราะมันคงไม่มี อยู่……​หรอ….. คงต้องยอบรับความจริง …… บาสจะพยายาเข้าใจนะ เพราะหัวใจคนเรามันเปลี่ยนกันไม่ได้ เราคงต้องยอมรับความจริง ….. ถ้าจะย้อนกลับไป ก็ต้องกลับไปเพราะรัก เท่านั้น …… เพราะเขารักเรา และเราก็ไม่อยากให้เขาเจ็บปวด ในอนาคต …..