• Status,  [email protected]

    บอกให้หมด

    บอกให้หมด อย่าเก็บมันไว บอกตัวกุเอง เตรียด ใจกุแม่ง คนเดียวก็อยู่ได้ไม่ได้ ชีวิตนี้คือประการ หรือว่ะเจ็บปวดจัง ถ้าเขาไม่รีกเรา หรือกุเห็นแกตัวเอาความสบายใจไปเมื่อบอก แต่มันก็จริงนะ กุเห็นแกตัว

  • Status,  [email protected]

    คิดมากว่ะ

    จะให้จะหาอะไรดู จะทำอะไร กุก็คิด ใจกุแม่ง ทำอย่างไร ดีว่ะถามตัวกุเอง สุดท้ายพร้อมรับ ไหมในสิ่งที่กุเลือก ผลของมัน อาจจะแย่ที่สุด หรือจะตัดใจ ปิดทุกอย่างเพื่อลืม ทั้งหมด ไม่มีใครให้ปรึกษา ตัดสินใจทุกอย่างเดียวตัวเอง รอบกายไม่มีใครอยู่แล้วนะตอนนี้ ทุกใจสุดๆๆ ทุกวันแม่งพยายามทำตัวให้มีคงามสุข กุทำไม่ได้ว่ะ เหมือนหลอกตัวเองไปวันๆๆ หาจุดหมาย ที่ในใจกุ ไม่มีจุดหมาย