• Status,  [email protected]

    นั่ง

    บางที่การนั่งคนเดียว ฟังเสียงรถเงียบๆๆ มันทำอาจจะทำให้หายเงหาได้บางเนอะ หยุดความคิดถึง นั่งดูรูป ที่ถ่ายร่วยกัน มางออกคงไม่มี มันคงมีแค่ ใจจิตของเรา ที่จะได้พบเจอ ไม่เป้าหมาย และคงเดินต่อไป ต่อไป คงยังเหลือ เป้าในชีวิตที่ ตั้งมาจาก ความคิด ขอบโทษที่คิดถึง จนต้องเปิดรูปและวีดีโอ ฉันงานมาก แต่จะไม่เรียกร้องจากใคร ทำไม ฉันถึงรักเธอ อยากบอกเหมือน ว่าเธอเป็นที่ฉันอยากแต่งานด้วย ถึงตอนที่บอกกินอะไรก็ได้ มันมีความสุขนะ ตลอดหลายปีที่ผ่าน เราพบายามจะไม่คิดถึง อีฟนะ แต่มันก็ทำไม่ได้ มันทำให้เรารู้สึกผิดมากับคยอีกคนหนค่งอยู่ข้างเราตลอดเวลาที่เราลำบาก แล้วมันก็คงถึงเวลาที่เราต้องรับ…