• Status,  [email protected]

    พอหยุด

    พอหยุดการใช้งาน facebook ก็ได้รู้ว่าเรา เอาชีวิตเราไปผูกติด กลับอะไรหลายๆๆ อย่างในชีวิตเรา ….. เยอะเหมือนกัน ….